BANK

Bank
Bank

Bank of China Headquarter, Central, Hong Kong (2016)

Bank
Bank

Bank of China Headquarter, Central, Hong Kong (2016)

2020

L15 AT HSBC MAIN BUILDING
CENTRAL, HONG KONG

2020

PRIME

HSBC MAIN BUILDING, CENTRAL, HONG KONG

2017, 2018, 2019

BANK OF CHINA BRANCH
HONG KONG

2016

BANK OF CHINA HEADQUARTER
CENTRAL, HONG KONG